Konstancin – Jeziorna 2022 Podsumowanie

Szachowe zmagania Duchowieństwa i Wojska Polskiego
(28 lutego – 1 marca 2022 r.)

28 lutego 2022 w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie-Rembertowie miał miejsce IV drużynowy mecz szachowy Wojsko Polskie – Duchowieństwo. Mecz na 9 szachownicach został rozegrany systemem Scheveningen (9 rund, 81 partii). Grano tempem 7’+3”.

Pojedynek zdecydowanie wygrała drużyna Wojska Polskiego. W punktach „dużych” drużyna Wojska Polskiego osiągnęła wynik 18:0, a w punktach „małych” wynik 65:16.

Drużynę Wojska Polskiego stanowili (według szachownic, z uwzględnieniem zmian zawodników): mjr Paweł Krajewicz (kat. I++), por. Damian Graczyk (k.), ppłk rez. Cezary Bogócki (kat. I), por. Aleksander Stańkowski (kat. I++), pchor. Mateusz Tustanowski (kat. I++), pchor. Michał Choina (kat. I++), kpt. Adam Adamski (kat. I), ppłk Ry-szard Cegłowski (kat. I), płk Piotr Makowski (kat. II+), ppłk rez. Adam, Wilczyński (kat. I), mjr rez. Włodzimierz Prażmowski (kat. I) i kpt. rez. Michał Garbacki (kat. I). Kapitanem drużyny Wojska Polskiego i organizatorem meczu był ppłk Ryszard Cegłowski.

Duchowieństwo reprezentowali (według szachownic): ks. Jan Kojło (kat. I), ks. Wojciech Sola (kat. I), ks. Mirosław Mejzner (kat. I), ks. Karol Jakubiak (kat. II+), ks. Sławomir Pawłowski (kat. I) – kapitan drużyny, ks. Paweł Maj (kat. III), ks. Franciszek Grela (kat. II), kl. Kamil Szczerbak (kat. III) i ks. Piotr Kubicz (kat. II). Ks. Jan Kojło jest ka-płanem prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej; pozostali księża i kleryk należą do Kościoła rzymskokatolickiego.

Sędzią meczu był dr Andrzej Filipowicz, mistrz międzynaro-dowy i sędzia klasy międzynarodowej. Na otwarciu i zakończeniu meczu obecny był rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr Robert Kosowski. Wyraził uznanie zawod-nikom i organizatorom meczu, podkreślając znaczenie „królewskiej gry” dla tych dwóch środo-wisk, wojska i duchowieństwa, które na co dzień muszą być gotowe, każde na swój sposób, do określonego rodzaju walki i zmagań. Warto zaznaczyć, że reprezentacja Wojska Polskiego od 2002 r. regularnie uczestniczy w oficjalnych Mistrzostwach NATO, zdobywając w 2021 r. (po raz trzeci w historii) drużynowe zwycięstwo. Po meczu nastąpiła tradycyjna wymiana pamiątek.

Po zmaganiach duchowieństwa i wojska, w dniach 28 lutego i 1 marca 2022, w pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyły się tradycyjne Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Szachach Szybkich (po raz 17) i Błyska-wicznych (po raz 21), na które zgłosiła się rekordowa liczba 31 zawodników: 21 księży, 1 diakon, 8 kleryków i 1 brat zakonny (spośród nich 1 kapłan prawosławny; pozostali uczestnicy z Kościoła rzymskokatolickiego).

W szachach błyskawicznych rozegrano 9 podwójnych rund (razem 18 partii), grając w każdej rundzie z tym samym przeciwnikiem raz białym, a raz czarnym kolorem bierek. Tempo gry wynosiło 3’+2”. Mistrzem Polski duchowieństwa w szachach błyskawicznych został ks. Jan Kojło z prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej (16 pkt. z 18); 2 miejsce zajął ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej (13,5 pkt.), a 3 miejsce kl. Dawid Witko, salezjanin (12 pkt).

W szachach szybkich rozegrano 7 pojedynczych rund tempem 10’+5”. W tej rozgrywce zwycięzcą został także ks. Jan Kojło (6 pkt. z 7); 2 miejsce zajął ks. Karol Jakubiak z diecezji siedleckiej (5,5 pkt), a 3 miejsce zajął kl. Tomasz Kułak, salezjanin (5 pkt.).

Mistrzostwa sędziował Józef Flaziński. Uroczystość ich za-kończenia zaszczycili swoją obecnością: członek zarządu Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE Adam Dzwonkowski, sędzia dr Andrzej Filipowicz oraz krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń SVD.

Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa odbywają się od 2002 r. Ich pomysłodawcą jest ks. Stanisław Dębowski (Godów-Kałków, diecezja radomska). Obecnie dyrektorem mistrzostw jest ks. Krzysztof Domaraczeńko (Czeremcha, diecezja drohiczyńska). Mistrzostwa mają charakter międzynarodowy i ekumeniczny: zaproszeni są du-chowni, ale także siostry zakonne, bracia zakonni i klerycy różnych Kościołów chrześcijańskich.

Najbliższe mistrzostwa w szachach klasycznych odbędą się w dniach 4-8 lipca 2022 w benedyktyńskim opactwie w Tyńcu. Szczegółowe wyniki rozgrywek oraz informacje potrzebne do zgłoszenia się na kolejne Mistrzostwa można znaleźć na stronie https://www.smpd.pl/.

ks. Sławomir Pawłowski SAC