Mecz Wojsko Polskie – Duchowieństwo Warszawa 2020 – Zdjęcia