XIII SMPD Tarnów 2014 – Podsumowanie

XIII SMPD Tarnów 2014

XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Tarnowie

W dniach od 07 – 12. 07. 2014 r. w gościnnym Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie miały miejsce XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa.

W Mistrzostwach wzięło udział rekordowa liczba zawodników, bo aż 22 księży, kleryków i diakon, którzy reprezentowali diecezje: tarnowską, radomską, warszawską, sandomierską, przemyską, rzeszowską, drohiczyńską, poznańską, legnicką i włocławską. Reprezentowali również zgromadzenia zakonne: Misjonarze Wincentego a Paulo, Pallotyni, Franciszkanie Konwentualni, Marianie, Filipini. Wyższe Seminaria Duchowne: Rzeszów, Filipini, Drohiczyn i Włocławek. Szachiści reprezentowali również Polskę i Brazylię.

Patronat nad Mistrzostwami objęli: Ks. Biskup Andrzej Jeż – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Ks. Bp. Jan Piotrowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej, Ks. Bp. Marian Florczyk – Delegat Episkopatu Polski ds. Sportu, Ks. Edward Pleń- Krajowy Duszpasterz Sportu. Ks. Paweł Skraba – Diecezjalny Duszpasterz Sportu Diecezji Tarnowskiej, Tomasz Delega – Prezes Polskiego Związku Szachowego, Arcymistrzowie Monika i Bartosz Soćko, Arcymistrz Radosław Wojtaszek, Arcymistrzowie Marta i Mateusz Bartel, Arcymistrz Kamil Mitoń, Arcymistrz Jan- Krzysztof Duda, Poseł Andrzej Dera, Pani Poseł Małgorzata Adamczak, Senator Grzegorz Czelej, Senator Stanisław Kogut, Poseł Grzegorz Matusiak.

Patronat medialny objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”, Magazyn „Szachista” , Wydawnictwo „Penelopa”, „Panorama Szachowa”, Czasopismo szachowe „Mat”, „Szachista”, „Nasz Dziennik”, „Radio Dobra Nowina Małoplska”.

Uroczystego otwarcia XIII Szachowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa dokonał Ks. Bp Stanisław Salaterski – Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej, który przywitał przybyłych księży i życzył udanych Mistrzostw. Tradycyjnie wykonał pierwsze posunięcie na szachownicy.

W czasie Mistrzostw gościliśmy wyśmienitych arcymistrzów: Kamila Mitonia i Jana-Krzysztofa Dudę, którzy rozegrali symultany z księżmi na 22 szachownicach. Obaj arcymistrzowie pokonali do zera duchowieństwo. Natomiast sędzia Zygmunt Wielicki wygrał swoją partię z arcymistrzem Kamilem Mitoniem.

Tradycyjnie zostały rozegrane dwa turnieje w szachów szybkich P-15 i w szachów błyskawicznych P-5.

Turniej szachów błyskawicznych P-5 wygrał ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej z kompletem punktów. Drugi był ks. Stanisław Bąk z archidiecezji przemyskiej, trzecie miejsce zajął ks. Stanisław Dębowski z diecezji radomskiej. Puchary ufundował ks. Bp Jan Piotrowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej.

Natomiast w turnieju szachów szybkich P-15 podobna sytuacja. Również wygrał ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej, drugi ks. Stanisław Bąk z archidiecezji przemyskiej i trzeci ks. Stanisław Dębowski z diecezji radomskiej. Puchary ufundował Poseł Andrzej Dera.

Od roku 2015 Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach szybkich i błyskawicznych zostają przeniesione na okres zimowy. Będą rozgrywane w piątek i sobotę przed Środą Popielcową. W przyszłym roku zostaną rozegrane w Sanktuarium Maryjnym Kałkowie – Godowie w diecezji radomskiej w dniach 13-14. 02. 2015 roku.

Po raz trzeci ufundowano puchar Fair Play. Sponsorem tej nagrody był Senator Stanisław Kogut. Nagrodę tę otrzymał kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie Tomasz Moczulski, który między innymi wielokrotnie przypominał przeciwnikom o naciśnięciu zegara.

Również po raz trzeci ufundowano nagrodę za najpiękniejsza partię Mistrzostw. Puchar ufundowało tradycyjnie Wydawnictwo ‘Penelopa” z Jerzym Morasiem na czele. Zdobywcą nagrody za najpiękniejszą partię został ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej, który w czwartej rundzie pokonał ks. Andrzeja Kuzio z archidiecezji przemyskiej.

Po raz drugi była klasyfikacja drużynowa. Do klasyfikacji drużynowej wchodziły wyniki z szachów klasycznych, szybkich i błyskawicznych. Liczyły się dwa najlepsze wyniki zawodników. Pierwsze miejsce zajęli szachiści z diecezji tarnowskiej, drugie miejsce księża z archidiecezji przemyskiej, trzecie Misjonarze św. Wincentego a Paulo, czwarte diecezja drohiczyńska, piąte diecezja sandomierska i szóste diecezja rzeszowska. Puchary ufundowała firma „Relief” z Tarnowa.

Po raz pierwszy ufundowano nagrodę dla najstarszego zawodnika, którym był ks. Prałat Franciszek Grela z diecezji sandomierskiej. Nagrodę ufundowali Państwo Jerzy i Aleksandra Stachurscy reprezentujący firmę „ArtSakr” z Koszelówki. Nagrodą był przepiękny kielich do odprawiania Mszy świętej.

W klasyfikacji generalnej w szachach klasycznych Mistrzem Polski na rok 2014 został ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej. Tytuł Wicemistrza Polski i II miejsce zajął Profesor KUL ks. Sławomir Pawłowski reprezentujący Zgromadzenie Pallotynów. III miejsce zdobył debiutujący w Mistrzostwach Polski ks. Mirosław Brzoza reprezentujący Zgromadzenie Misjonarze św. Wincentego a Paulo. IV ks. Jacek Kupiec z diecezji tarnowskiej, V miejsce ks. Stanisław Bąk z archidiecezji przemyskiej, VI ks. Andrzej Kuzio z również z archidiecezji przemyskiej, VII ks. Robert Rembecki – archidiecezja warszawska, VIII o. Grzegorz Wiejak – Franciszkanin Konwentualny, IX diakon Mateusz Kowalski z diecezji rzeszowskiej. Pierwszą dziesiątkę zamyka zajmując X miejsce ks. Krzysztof Domaraczeńko z diecezji drohiczyńskiej.

Sponsorem pucharów był Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. Bp Andrzej Jeż.

Kategorie szachowe IV zdobyli kl. Piotr Wolny z WSD Włocławek i ks. Marek Mikicionek z diecezji legnickiej. Natomiast normy na klasy sportowe wypełnili ks. Wojciech Sola drugą i ks. Sławomir Pawłowski trzecią.

Sędziował Pan Zygmunt Wielecki z Gdańska.

XIII Szachowe Mistrzostwa Polski nie odbyłyby się jakby zabrakło dobrodziejów i sponsorów. W imieniu Komitetu Honorowego XIII Szachowych Mistrzostw Polski składamy serdeczne podziękowania dobrodziejom i sponsorom:

Ks. Biskupowi Andrzejowi Jeżowi – Ordynariuszowi Diecezji Tarnowskiej,
Ks. Biskupowi Janowi Piotrowskiemu – Biskupowi Pomocniczemu Diecezji Tarnowskiej,
Ks. Biskupowi Marianowi Florczykowi – Delegatowi Episkopatu Polski ds. Sportu,
Ks. Edwardowi Pleniowi – Krajowemu Duszpasterzowi Sportowców,
Ks. Prałatowi dr Jackowi Nowakowi – Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego,
Ks. mgr Andrzejowi Surowicowi – Dyrektorowi Administracyjnemu Wyższego Seminarium Duchownego,
Państwu Dorocie i Janowi Jakóbczakom z Częstochowy,
Ks. Pawłowi Skrabie – Diecezjalnemu Duszpasterzowi Sportu Diecezji Tarnowskiej,
Ks. Jackowi Kupcowi,
Panu Tomaszowi Deledze – Prezesowi Polskiemu Związkowi Szachowemu,
Państwu Arcymistrzom Bartoszowi i Monice Soćko,
Panu Arcymistrzowi Radosławowi Wojtaszkowi,
Państwu Arcymistrzom Mateuszowi i Marcie Bartel,
Panu Arcymistrzowi Kamilowi Mitoniowi,
Panu Arcymistrzowi Janowi-Krzysztofowi Dudzie,
Panu Posłowi Andrzejowi Mikołajowi Derze,
Pani Poseł Małgorzacie Adamczak,
Panu Senatorowi Grzegorzowi Czelejowi,
Panu Senatorowi Stanisławowi Kogutowi,
Panu Posłowi Grzegorzowi Matusiakowi,
Państwu Jerzemu i Aleksandrze Stachurskim,
Pani Dorocie Wrzos,
Panu Stanisławowi Grochmalowi,
Panu mgr inż. Zenonowi Sareckiemu,
Panu Piotrowi Adamczykowi,
Panu Jerzemu Morasiowi,
Panu dr inż. Andrzejowi Filipowiczowi,
Panu Zygmuntowi Wielickiemu,
Alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie,

Redakcjom: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Szachista”, „Panorama Szachowa”; „Mat”, „Nasz Dziennik”, „Radio RDN Małopolska”.

Firmom: „Jakobczak.pl”, „ArtSakr”, „Relief”, „Destino Mexico”, “Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi”, „Hurtownia Książek i Dewocjonaliów „Św. Paweł”, „Rajmedia Porzezińscy s.j.”, „Księgarnia Patriotyczna Antyk”, „Ecclesia Software”, „Chess Evolution”, „Mikael”, „Bogulandia”, „Ave – Bis”, „ABA Cuprum”.

Wydawnictwom: „Penelopa”, „Wydawnictwo Diecezjalne Drukarnia w Sandomierzu”, „WAM”, „Pallotinum”, „Księgarnia Religijna Gloria24.pl”, „Instytut Wydawniczy PAX”, „Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos” „Znak”, „Rosikon Press”, „Św. Stanisława”, „Wektory”, „Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie”, „Paganini”, „Wydawnictwo i Drukarnia Sióstr Loretanek”, „Agape”, „E- lite”, „św. Wojciech”, „Gaudium”.

Wszystkim sponsorom i dobrodziejom składamy serdeczne podziękowania.

Kolejne XIV Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych odbędą się w Płocku w roku 2015.

Natomiast 13 – 14.02. 2015 r. odbędą się Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w Kałkowie – Godowie.

XV Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa odbędą się w roku 2016 w Rzeszowie.

Ks. Krzysztof Domaraczeńko
Koordynator Szachowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa

Wyniki turnieju głównego

Wyniki turnieju p15

Wyniki turnieju p5

Serwis XIII SMPD Tarnów 2014 jest tutaj

 

Patronat:


Ks. Bp Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski


Ks. Bp Jan Piotrowski
Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej


Ks. Bp Marian Florczyk
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców


Ks. Edward Pleń SDB
Krajowy Duszpasterz Sportowców – www.sport.episkopat.pl

Ks. Paweł Skraba
Duszpasterz Sportowców Diecezji Tarnowskiej


Pan Tomasz Delega
Prezes Polskiego Związku Szachowego


Polski Związek Szachowywww.pzszach.org.pl

 

Patronat honorowy:


Państwo Monika i Bartosz Soćko
Arcymistrzowie


Pan Radosław Wojtaszek
ArcymistrzPaństwo Marta i Mateusz Bartel
Arcymistrzowie


Pan Kamil Mitoń
Arcymistrz


Pan Jan Krzysztof Duda
Arcymistrz


Pan Andrzej Mikołaj Dera
Poseł na Sejm RP


Pani Małgorzata Adamczak.
Poseł na Sejm RP


Pan Grzegorz Czelej
Senator RP


Pan Stanisław Kogut
Senator RP


Pan Grzegorz Matusiak
Poseł na Sejm RP

 

Patronat medialny:


Tygodnik Katolicki Niedzielawww.niedziela.pl


Tygodnik Katolicki Gość Niedzielnywww.gosc.pl


Magazyn Szachistawww.szachista.com


Wydawnictwo Penelopawww.penelopa.pl


Czasopismo Szachowe MATwww.pzszach.org.pl


Tygodnik Katolicki Nasz Dziennikwww.naszdziennik.pl


Radio RDN Małopolska – rozgłośnia diecezji tarnowskiejwww.rdn.pl

 

Sponsorzy:


Ks. Bp Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski


Ks. Bp Jan Piotrowski
Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej


P.H. Jakóbczak – hurtownia dewocjonaliów, zaopatrzenie duchowieństwa, Częstochowa – www.jakobczak.pl


Pan Andrzej Mikołaj Dera
Poseł na Sejm RP


Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzuwww.wds.pl


Wydawnictwo WAMwww.wydawnictwowam.pl


Wydawnictwo Penelopawww.penelopa.pl


Pallotinum – Wydawnictwo Księży Pallotynów – www.pallotinum.pl


Księgarnia religijna – gloria24.plwww.gloria24.pl


Instytut Wydawniczy PAX www.iwpax.pl


Firma ArtSakr – rzemiosło artystyczne – www.artsakr.pl


Firma Relief – ręczne grawerowanie szkła kryształowego i sodowego – www.relief.com.pl


Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Bibloswww.biblos.pl


Wydawnictwo ZNAKwww.znak.com.pl


Firma Sacrimexwww.sacrimex.com.pl


Destino Mexico – organizator wyjazdów pielgrzymkowych. www.destino.pl


Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi wwww.piotrskarga.pl


Hurtownia Książek i Dewocjonaljów „Św. Paweł”wwww.hurtpawel.pl


Wydawnictwo Rosikon Presswww.rosikonpress.com


Wydawnictwo Św. Stanisławawww.stanislawbm.pl


RAJMEDIA PORZEZIŃSCY S.J.www.rajmedia.pl


Wydawnictwo Wektorywww.wydawnictwowektory.pl


Księgarnia Patriotyczna Antykwww.ksiegarnia.antyk.org.pl


Czasopismo Szachowe MATwww.pzszach.org.pl


Wydawnictwo Naukowe – Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowiewww.upjp2.edu.pl


Pan Stanisław Kogut
Senator RP


Ecclesia Software – Systemy Informatyczne dla Kościoła – www.ecclesiasoftware.com


Wydawnictwo Paganini i Sklep Internetowywww.paganini.com.pl


Chess Evolution – Firma Szachowa – www.ce-academy.pl


Pan Grzegorz Matusiak
Poseł na Sejm RP


Magazyn Szachistawww.szachista.com


Wydawnictwo i Drukarnia Sióstr Loretanekwww.loretanki.pl/sklep


Mikael – filmy ewangelizacyjne – www.mikael.pl


Bogulandia – księgarnia chrześcijańska, wydawnictwo, hurtownia – www.bogulandia.pl


Firma AWE-BIS – konfekcjonowanie i dystrybucja win gronowych marki PRINZ STEFAN – www.prinzstefan.pl


Wydawnictwo AGAPEwww.agape.org.pl


www.milujciesie.org.pl

Ks. Paweł Skraba
Duszpasterz Sportowców Diecezji Tarnowskiej


Wydawnictwo E-litewww.e-lite.com.pl


Wydawnictwo Święty Wojciech – Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha – www.swietywojciech.pl


ABA Cuprum – rzemiosło artystycznewww.abacuprum.pl


Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej – Gaudiumwww.gaudium.pl