Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa
Polski Duchowieństwa
Szachy Klasyczne

XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa, w szachach klasycznych,

odbędą się w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Kraków, ul. Benedyktyńska 37,
w dniach od 04 do 09 lipca 2022 roku na dystansie 9-u rund systemem szwajcarskim.

Tempo gry: 90′ + 30” na ruch.

Turniej zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Mogą w nich wziąć udział duchowieństwo kościołów chrześcijańskich;
księża diecezjalni i zakonni, alumni, bracia zakonni i siostry zakonne.

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie

ks. Krzysztof Domaraczeńko, tel. 602 826 454 lub przez e-mail kdomar#wp.pl,

a także można wypełnić formularz zgłoszeniowy do 30 czerwca 2022 roku.

W zgłoszeniu prosimy podać następujące dane:

– nazwisko i imię
– miejscowość
– diecezja / seminarium / zakon
– data urodzenia
– kategoria szachowa i ranking

Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu.

Odprawa techniczna będzie 04. 07. 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00. I runda w poniedziałek o godz. 15.15.

Dalej według proponowanego porządku.

Natomiast zakończenie XXI SMPD będzie w piątek po ostatniej rundzie.

Regulamin XXI SMPD jest tutaj.

Sprzęt do gry (szachownice, bierki, blankiety zapisu partii i zegary) zapewniają organizatorzy.
Klerycy, bracia i siostry zakonne nie wnoszą opłat w związku z Mistrzostwami.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Krzysztof Domaraczeńko
Czeremcha
Diec. Drohiczyńska