Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa
Polski Duchowieństwa
Szachy Klasyczne

XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa, w szachach klasycznych,

odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, ul. Stefana Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz, w dniach od 10 do 15 lipca 2023 roku na dystansie 9-u rund systemem szwajcarskim.

Tempo gry: 90′ + 30” na ruch.

Turniej zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Mogą w nich wziąć udział duchowieństwo kościołów chrześcijańskich;
księża diecezjalni i zakonni, alumni, bracia zakonni i siostry zakonne.

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie

ks. Krzysztof Domaraczeńko, tel. 602 826 454 lub przez e-mail kdomar#wp.pl,

a także można wypełnić formularz zgłoszeniowy do 30 czerwca 2023 roku.

W zgłoszeniu prosimy podać następujące dane:

– nazwisko i imię
– miejscowość
– diecezja / seminarium / zakon
– data urodzenia
– kategoria szachowa i ranking

Wyżywienie na miejscu.

Odprawa techniczna będzie 10. 07. 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.00. I runda w poniedziałek o godz. 15.15.

Dalej według proponowanego porządku.

Natomiast zakończenie XXII SMPD będzie w piątek po ostatniej rundzie.

Regulamin XXII SMPD jest tutaj

Sprzęt do gry (szachownice, bierki, blankiety zapisu partii i zegary) zapewniają organizatorzy.
Bracia i siostry zakonne nie wnoszą opłat w związku z Mistrzostwami.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Krzysztof Domaraczeńko
Czeremcha
Diec. Drohiczyńska