Uczestnicy SMPD według zajęcia
trzech pierwszych miejsc w Turnieju Głównym

Ks. Bąk Stanisław

Ks. Wądrzyk Zbigniew

Ks. Sola Wojciech

Ks. Mejzner Mirosław

Ks. Pawłowski Sławomir

Ks. Kowalczyk Dariusz

Ks. Kuzio Andrzej

Ks. Domagalski Fabian

Ks. Kojło Jan

Ks. Drążek Dariusz

Ks. Dyrda Konrad

Ks. Ołowski Wiesław

Br. Bartoś Marek Leszek

Ks. Dębowski Stanisław

Ks. Jakubiak Karol

Ks. Kupiec Jacek

Ks. Przygrodzki Jakub

Ks. Skarżyński Andrzej

Ks. Brzoza Mirosław