Uczestnicy SMPD według zajęcia
trzech pierwszych miejsc w Turnieju Głównym

Ks. Bąk Stanisław

Ks. Wądrzyk Zbigniew

Ks. Sola Wojciech

Ks. Kowalczyk Dariusz

Ks. Kuzio Andrzej

Ks. Kojło Jan

Ks. Drążek Dariusz

Ks. Pawłowski Sławomir

Ks. Ołowski Wiesław

Br. Bartoś Marek Leszek

Ks. Dębowski Stanisław

Ks. Kupiec Jacek

Ks. Dyrda Konrad

Kl. Domagalski Fabian

Ks. Skarżyński Andrzej

Ks. Brzoza Mirosław

Ks. Mejzner Mirosław

Ks. Jakubiak Karol