Więcej zadań

Zadania z trzema stopniami trudności.
Aby wykonać ruch klikamy na konkretną figurę i przeciągamy na właściwe pole.

Więcej zadań jest tutaj

Przypomnę tylko:

Find the best move for white (black).
Znajdź najlepszy ruch dla białych (czarnych).

Correct! Problem solved!
Prawidłowo! Zadanie rozwiązane!

Wrong answer! Try again!
Zła odpowiedź! Spróbuj jeszcze raz!

Easy – łatwe, Medium – średnie, Hard – trudne, Hint – podpowiedź
Today – dzisiaj, Yesterday – wczoraj, Day Before – przedwczoraj

A dziesiątki tysięcy zadań jest tutaj
Po darmowym zarejestrowaniu się dostępne jest naliczanie rankingu, trzy poziomy trudności (Ustawienia) itp.
Interfejs również po polsku.