Uczestnicy SMPD według zajęcia
trzech pierwszych miejsc w Turnieju P’5

Ks. Wądrzyk Zbigniew

Ks. Bąk Stanisław

Ks. Kojło Jan

Ks. Sola Wojciech

Ks. Kuzio Andrzej

Ks. Kubicz Piotr

Ks. Domagalski Fabian

Ks. Ołowski Wiesław

Ks. Figiel Rafał

Ks. Kowalczyk Dariusz

Ks. Mejzner Mirosław

Ks. Pawłowski Sławomir

Ks. Dyrda Konrad

Ks. Kowalski Mateusz

Ks. Grela Franciszek

O. Wiejak Grzegorz

Ks. Kupiec Jacek

Ks. Dębowski Stanisław