Modlitwa Szachisty

Święta Tereso Wielka z Avila,

Ty, która posługując się metaforą szachową,

ukazałaś nam drogę do doskonałości,

przyczyń się za nami, abyśmy krocząc

wraz z naszym Królem i Panem, Jezusem Chrystusem,

po czarno – białych polach naszego życia,

mogli osiągnąć wieniec zwycięstwa.

Amen.