Uczestnicy SMPD według zajęcia
trzech pierwszych miejsc w Turnieju P’15

Ks. Bąk Stanisław

Ks. Sola Wojciech

Ks. Kojło Jan

Ks. Wądrzyk Zbigniew

Ks. Ołowski Wiesław

Ks. Kowalski Mateusz

Ks. Kowalczyk Dariusz

Kl. Domagalski Fabian

Ks. Kubicz Piotr

Ks. Kuzio Andrzej

Ks. Dyrda Konrad

Ks. Pawłowski Sławomir

O. Wiejak Grzegorz

Ks. Dębowski Stanisław

Ks. Kupiec Jacek

Ks. Domaraczeńko Krzysztof

Ks. Grela Franciszek

Ks. Mejzner Mirosław