Najładniejsze partie

Od XI Mistrzostw w Łomży w 2012 roku przyznawana jest nagroda za najładniejszą partię.

Dotychczas otrzymali ją:

2012 Łomża – Ks. Wiesław Ołowski
2013 Siedlce – Ks. Stanisław Bąk
2014 Tarnów – Ks. Wojciech Sola
2015 Płock – Kl. Domagalski Fabian
2016 Rzeszów – Ks. Pawłowski Sławomir
2017 Ołtarzew – Kl. Domagalski Fabian
2018 Łowicz – Ks. Januszewski Marek
2019 Kalisz – Dk. Domagalski Fabian
2020 Kałków – Godów – Ks. Mejzner Mirosław
2021 Wrocław – Ks. Sola Wojciech