Ks. Mikicionek Marek


W nadziei życia wiecznego dnia 15 lutego 2019 r. w 61. roku życia, w 34. roku kapłaństwa odszedł do Pana śp. ks. kanonik Marek Mikicionek.

Krótki życiorys.
Ks. Marek urodził się w 14 stycznia 1958 r. w Legnicy. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów i formacji seminaryjnej, otrzymał święcenia prezbiteratu 1 czerwca 1985 we Wrocławiu, z rąk kard. Henryka Gulbinowicza.
Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Siciny (1985 – 1986),Wrocław św. Elzbiety (1986 – 1990), Legnica św. Jacek (1990 – 1991), Lubin św. Maksymiliana Kolbe (1991 – 1993), Boguszów – Gorce Trójcy Świętej (1993 – 1996).
W kolejnych latach był proboszczem w parafii w Karpnikach (1996 – 1999), a następnie w parafii w Witkowie Śląskim (1999 – 2008).
W latach 2008 – 2009 był rezydentem w parafii pw. MB Różańcowej w Kamiennej Górze.
Następnie został ustanowiony proboszczem parafii w Wojcieszycach (2009 – 2015).
Kolejne lata: 2015 – 2016, to okres jego rezydencji w parafii pw. św. Jana Sarkandra w Lubinie.
Natomiast od 2016 r. był proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Czernicy i tutaj zakończył swoją ziemską pielgrzymkę 15 lutego 2019 r., w 61. roku życia, i w 34. roku kapłaństwa.
W 2004 r. został odznaczony tytułem kanonika przez pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka.

Uroczystości pogrzebowe.
W środę 20 lutego na 17.00 odbyła się eksporta do kościoła parafialnego w Czernicy. Godzinę później rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył bp Marek Mendyk.
W czwartek od 10.30 były wygłoszone oficjalne przemówienia i pożegnania. O godzinie 11.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył bp. Zbigniew Kiernikowski w gronie ponad 40 koncelebransów.
Zgromadziliśmy się przy trumnie śp. ks. Marka Mikicionka, dotychczasowego proboszcza tej parafii. Żegnamy brata w kapłaństwie, duszpasterza, brata i przyjaciela wielu. Jak słyszeliśmy przed Eucharystią, umiał pozyskiwać sobie bliskość wielu ludzi i być w dobrym kontakcie. Prosimy Pana Boga, aby przyjął go do Swoich świętych przybytków, wybaczając mu to co jest jego winą, czy jakimś brakiem. Dziękujemy, za jego życie, za jego posługę kapłańską za jego pasterzowanie – mówił Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.
W imieniu księży z dekanatu, słowo pożegnania wygłosił dziekan ks. prał. Bogdan Żygadło.
W pożegnaniu księdza Marka, brali udział nie tylko obecni parafianie, ale także delegacje z parafii w których pracował wcześniej. Jego okresy pracy duszpasterskiej, jak i życiorys, zostały przypomniane przed Mszą św.
Po Mszy św., trumna z ciałem ks. Marka, została złożona na przykościelnym cmentarzu.

Ks. Marek Mikicionek wziął udział w XIII Szachowych Mistrzostwach Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych w Tarnowie, w dniach 07 – 12. 07. 2014 r. zajmując 17 miejsce, a w rozegranych 10. 07. 2014 r., IX Szachowych Mistrzostwach Duchowieństwa w szachach szybkich zajął 18 miejsce, natomiast w rozgrywanych dzień później 11. 07. 2014 r., XIII Szachowych Mistrzostwach Polski Duchowieństwa w szachach błyskawicznych zajął 19 miejsce.
W naszej pamięci zapisał się jako kapłan ogromnej pogody ducha. Poromieniował ciepłem swej życzliwości i uprzejmości.
Ks. Marka włączmy w nasze modlitwy. Wspominamy go szczególnie podczas kolejnych Mistrzostw.

Ks. Stanisław Dębowski
Kałków- Godów
Diecezja Radomska