Ks. Piotr Kubicz

W dniu 5 grudnia 2023 r. zmarł ks. kan. Piotr Kubicz, były proboszcz parafii p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli, D. Sandomierska.

Ks. Piotr Kubicz urodził się 27 czerwca 1949 roku w Starachowicach.
Pochodził z parafii Wąchock. Studia filozoficzno – teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu w latach 1967-1974. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1974 roku.

Jako wikariusz posługiwał w parafii: Sławno (1974-1976), Miedzierza (1976-1978), Odrzywół (1978-1980), Koniemłoty (1980-1982), Iłża (1982-1983), Kozienice (1983-1985), Wsola (1985-1987), Opatów (1987-1990).

Pełnił urząd proboszcza w Słupi Nadbrzeżnej (1990-1996), Borowie (1996-2003) oraz Dzwoli (2003-2019).

W 2001 roku został odznaczony godnością kanonika honorowego Ostrowieckiej Kapituły Kolegiackiej.

Wieloletni uczestnik Szachowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa.
Miał też swój wkład w ich zaistnienie.

Istnieje piękny zwyczaj, że uczestnicy SMPD odprawiają Gregoriankę za zmarłego kolegę.
Msze gregoriańskie za +ks. Piotra Kubicza:

01 stycznia ks. Sławomir Pawłowski
02 stycznia ks. Krzysztof Irek
03 stycznia ks. Mateusz Kowalski
04 stycznia ks. Wojciech Sola
05 stycznia ks. Stanisław Bąk
06 stycznia ks. Stanisław Dębowski
07 stycznia ks. Łukasz Romańczuk
08 stycznia ks. Piotr Żurawski
09 stycznia ks. Konrad Dyrda
10 stycznia ks. Mirosław Mejzner
11 stycznia ks. Andrzej Kuzio
12 stycznia ks. Szczepan Czyżycki
13 stycznia ks. Stanisław Bąk
14 stycznia ks. Dariusz Kowalczyk SJ
15 stycznia ks. Dariusz Kowalczyk SJ
16 stycznia ks. Franciszek Grela
17 stycznia ks. Dariusz Świerc
18 stycznia ks. Stanisław Gibziński
19 stycznia o. Dominik Bochenek
20 stycznia ks. Karol Jakubiak
21 stycznia ks. Andrzej Skażyński MIC
22 stycznia ks. Mirosław Brzoza
23 stycznia ks. Jakub Przygrodzki
24 stycznia ks. Jan Mazur SJ
25 stycznia ks. Piotr Wolny
26 stycznia ks. Marcin Kalbarczyk
27 stycznia ks. Karol Jakubiak
28 stycznia ks. Łukasz Cybuch
29 stycznia o. Kamil Szadkowski
30 stycznia ks. Krzysztof Domaraczeńko

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w wspólnej modlitwie za zmarłego kolegę ks. Piotra Kubicza.