XVIII SMPD P’5 i XIV SMPD P’15 Konstancin-Jeziorna 2019 – Podsumowanie

Uczestnicy po Meczu

Mecz Duchowieństwo – Wojsko Polskie
oraz
Mistrzostwa Polski Duchowieństwa
w szachach szybkich i błyskawicznych
Konstancin – Jeziorna, 4 – 5 marca 2019 r.

W dniu 4 marca 2019 r. miał miejsce w Polsce pierwszy, na centralnym szczeblu, mecz szachowy Duchowieństwo − Wojsko Polskie. Patronat nad meczem objął biskup polowy Wojska Polskiego, gen. bryg. dr Józef Guzdek. Spotkanie odbyło się gościnnym Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej, prowadzonym przez Księży i Braci Pallotynów, które stwarza warunki nie tylko do rekolekcji, konferencji i odpoczynku, ale także do współzawodnictwa w „królewskie grze”.

Celem meczu było nawiązanie stałych kontaktów sportowych pomiędzy Duchowieństwem a Wojskiem Polskim, a także uczczenie przez rywalizację sportową 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasze Państwo. W meczu mogli uczestniczyć duchowni Kościołów chrześcijańskich w Polsce oraz żołnierze, pracownicy cywilni wojska i emeryci resortu Obrony Narodowej.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał rektor pallotyńskiego domu w Konstancinie-Jeziornej, ks. dr Mariusz Małkiewicz. Na początku uczczono minutą ciszy tych, którzy polegli za Ojczyznę. Polski Związek Szachowy reprezentował jego były prezes Adam Dzwonkowski, który zapewnił o poparciu dla idei rozgrywania zawodów w ramach szachów branżowych. Mecz zaszczycił swoją obecnością mistrz międzynarodowy Andrzej Filipowicz, który podzielił się refleksjami nt. rozwoju szachów w ciągu ostatnich lat.

Polskie Duchowieństwo − według kolejności szachownic − reprezentowali: ks. Jan Kojło, ks. Wojciech Sola, ks. Mirosław Mejzner SAC, ks. Sławomir Pawłowski SAC– kapitan drużyny, ks. Zbigniew Wądrzyk, kl. Fabian Domagalski, ks. Wiesław Ołowski, ks. Mirosław Brzoza MC, ks. Krzysztof Domaraczeńko, kl. Kamil Murglin, ks. Adam Kubasik, ks. Krzysztof Bartoszek MC i dk. Łukasz Chamier Ciemiński. Grający na I szachownicy ks. Jan Kojło jest kapłanem prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej; pozostali należą do Kościoła rzymskokatolickiego.

Wojsko Polskie odpowiednio reprezentowali: ppłk Sławomir Kędzierski– kapitan drużyny, ppor. Aleksander Stańkowski, ppłk Ryszard Cegłowski, kpr. pchor. Augustyn Michalak, płk Janusz Parczewski, kpr. pchor. Mateusz Filipow, kpt. Michał Garbacki, kmdr por Mirosław. Niedźwiecki, mjr Tomasz Kwaśniak, płk Marek Borys, ppłk Jarosław Dębiński, ppłk Andrzej Królikowski i ppłk Andrzej Tutaj. Funkcję kierownika reprezentacji WP spełniał płk Tomasz Malinowski.

Mecz został rozegrany na 13 szachownicach i składał się z 6 rund: rozegrano po dwie partie (naprzemiennymi kolorami) tempem 15’+5’’, 7’+3’’ i 3’+2’’. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Wojska Polskiego z wynikiem 52:26. Warto podkreślić, że reprezentacja Wojska Polskiego od 2002 r. regularnie uczestniczy w oficjalnych Mistrzostwach NATO, zdobywając w 2018 r. (po raz drugi w historii) drużynowe zwycięstwo.

Kapitanowie drużyn odebrali pamiątkowe puchary i dyplomy za zajęcie odpowiednio pierwszego i drugiego miejsca. Z kolei Stowarzyszenie Sport – Turystyka – Obronność (wieloletni organizator Mistrzostw Wojska Polskiego w szachach oraz wyjazdów reprezentacji WP na NATO Chess) ufundowało puchar przechodni meczu Duchowieństwo − Wojsko Polskie. Uroczystego wręczenia dokonał wiceprzewodniczący STO, ppłk rez. Jerzy Kufel. Każdy zwycięzca na szachownicy otrzymał złoty medal, natomiast pokonany srebrny (w przypadku remisu złoto dostawał zawodnik zwycięskiej drużyny). Ponadto wszystkim zawodnikom Wojska Polskiego została wręczona pamiątkowa statuetka w formie anioła. Ks. Krzysztof Bartoszek został wyróżniony nagrodą specjalną (wojskową karimatą) za najlepszy wynik indywidualny z przedstawicielem Wojska Polskiego. Dodatkowo ks. Mirosław Brzoza odebrał okazały puchar za wygranie turnieju korespondencyjnego Duchowieństwa − wręczenia dokonał mm. w szachach korespondencyjnych Mariusz Wojnar. Organizatorzy meczu Duchowieństwo – Wojsko Polskie i jego uczestnicy są bardzo zadowoleni ze sportowego spotkania i postanawiają kontynuować mecze w przyszłości.

Duchowieństwo, nie zrażone wynikiem meczu, wręcz przeciwnie, zdopingowane do podnoszenia poziomu gry, pozostało w Konstancinie, aby rozegrać swoje kolejne Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych. Wzięło w nim udział 16 graczy: 13 księży, 1 diakon i 2 kleryków.

W szachach szybkich rozegrano 7 rund tempem 10’+5’’. Szachowym mistrzem Polski duchowieństwa w szachach szybkich został ponownie jak w roku ubiegłym ks. Jan Kojło z prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej (7 pkt.), 2 miejsce zajął ks. Zbigniew Wądrzyk z archidiecezji gdańskiej (5 pkt.), a 3 miejsce ks. Wojciech Sola z diecezji tarnowskiej (5 pkt.).

W szachach błyskawicznych (3’+2’’) rozegrano 15 rund. W tej rozgrywce mistrzem także jak w roku ubiegłym został ks. Jan Kojło (13,5 pkt); 2 miejsce zajął ks. Zbigniew Wądrzyk (11,5 pkt.), a 3 miejsce kl. Fabian Domagalski z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu (10 pkt.).

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych zostały zaplanowane na 8-13 lipca 2019 we franciszkańskim domu rekolekcyjnym w Dursztynie k. Białki Tatrzańskiej, a kolejne mistrzostwa duchowieństwa w szachach szybkich i błyskawicznych także w Konstancinie-Jeziornej, prawdopodobnie 17-18 lutego 2020.

Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych i błyskawicznych odbywają się od 2002 r. Ich pomysłodawcą jest ks. Stanisław Dębowski (Godów-Kałków, diecezja radomska). Obecnie dyrektorem mistrzostw jest ks. Krzysztof Domaraczeńko (Czeremcha, diecezja drohiczyńska). Rozgrywki w kategoriach szachów szybkich dołączono w 2006 r. Z historią Szachowych Mistrzostwa Polski Duchowieństwa można zapoznać się na oficjalnej stronie mistrzostw: https://www.smpd.pl/.

Na zakończenie kilka refleksji „militarnych”. Nie ulega wątpliwości, że każdy sport, a szczególnie „królewska gra”, kojarzony jest z walką, a nawet z bitwą czy wojną. Mówi o tym już samo nazewnictwo bierek szachowych w wielu językach i nomenklatura elementów gry (np. atak, obrona). O ile czymś naturalnym jest to, że z tematyką militarną kojarzone jest wojsko, o tyle niech nie uchodzi naszej uwagi fakt, że problematyka wiary także nie jest pozbawiona takich skojarzeń. W wielu religiach, także w chrześcijaństwie, żywy jest motyw „walki duchowej”, a elementy gry szachowej (nadrzędny cel, poświęcenie, promocja, ochrona, słabe i silne pola oraz bierki) mogą stanowić ilustrację do nauczania katechetycznego. Patronką szachistów jest św. Teresa z Avila, która sama grała w szachy i w swoich pismach duchowych posługiwała się symboliką „królewskiej gry”.

ks. Sławomir Pawłowski SAC